Jerusalem-kommitténs verksamhetsplan för 2013

Uppgifter

Inledning

Jerusalem-kommittén skall under året ge ökad kraft till frågorna om det ockuperade Jerusalem och arbetet för det palestinska folkets nationella och mänskliga rättigheter som uppföljning till den på riksdagen arrangerade konferensen i november 2013. Vi kommer att fokusera på Jerusalems centralitet för alla fredsansträngningar, information och stöd till FN:s arbete för mänskliga rättigheter i Palestina och nätverksarbete i Sverige, Norden och Internationellt i enlighet med slutdokumentet från konferensen ”Jerusalem i fokus – fred och rättvisa för Palestinas folk.

Konferensuppföljning

En kortfattad rapport från konferensen med sammanfattningar och bildmaterial skall publiceras och spridas. Ytterligare material läggas upp på kommitténs hemsida.

Jerusalems status

Jerusalems status kommer att fortsätta som central fråga. Möjligheterna till att samverka med ARIJ för upprättandet av ett stadsplaneringscentrum för den palestinska huvudstaden i Jerusalem utreds.

Mänskliga rättigheter för Palestinas folk.

Mänskliga rättigheter för Palestinas folk kommer att stå i blickpunkten under 2013 i arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Jerusalem-kommittén kommer att aktivt bevaka Sveriges och EU:s politik i frågan. Israel har som enda medlemsstat förklarat bojkott mot FN:s MR-institutioner. Den 29 januari är Israel inplanerat för Universal Periodic Review granskning vid MR-rådet vilket de troligen bojkottar. MR-rådets 22:a ordinarie session 25 februari-22 mars 2013 blir viktig genom flera rapporter som skall behandlas, en speciell kring boenderättigheter, Richard Falks rapport samt mycket betydelsefull rapporten från en undersökningsgrupp av tre framträdande jurister kring Israels ockupationspolitik. Kommittén ska hålla seminariemöten kring detta i Sverige och tillse att de nya rapporterna får spridning och ev. översättning. Kommittén bör tillskriva regeringen innan MR-rådets möte i februari-mars.

Nätverksarbete

Kommittén bör överväga initiativ för förstärkt nätverksarbete i Palestinafrågan i Sverige och söka samverkan med Svensk-palestinska parlamentariker föreningen och Palestinagrupperna i Sverige.

Mötespunkter

Kommittén kan hålla ett möte vid Inspiration Världen i oktober som nätverket Global Rättvisa Nu arrangerar tillsammans med ABF Stockholm.

MR-dagarna 2013 hålls i Stockholm i november och kan ge möjlighet till en mötesverksamhet.

Nordisk konferens

Möjligheter till en nordisk konferens skall undersökas.

Folke Bernadotte

17 september, 65 år sedan mordet kan uppmärksammas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *