Verksamhetsberättelse för Jerusalemkommittén 2012

Initiativet till bildandet av Jerusalemkommittén utgick från det svenska deltagandet i Arabförbundets internationella Jerusalemkonferens i Doha 26-28 februari 2012 där från Sverige deltog Iyad Arab, Inger Björklund, Anna Kläppe, Kerstin Lundgren, Jan Lönn, Veronica Palm och Victor Samaina. Vid konferensen började deltagarna från Sverige diskutera möjligheten att starta en svensk förening för att fortsätta att lyfta frågorna om Jerusalem och palestinska folkets situation under ockupationen.

Förberedelsemöte

Den 24 april 2012 hölls ett förberedelsemöte i Sveriges riksdag inför bildandet av en Jerusalemkommitté.

Konstituerande av Jerusalemkommittén

Den 6/6 2012 hölls konstituerande möte i Uppsala där det beslutades om bildandet av Jerusalemkommittén..

Mötet valde en styrelse bestående av Victor Samaina ordförande,  Jan Lönn vice ordförande, Inger Björklund sekreterare, Torbjörn Björlund kassör, Iyad Arab vice kassör samt Peter Hultqvist och Ali Sa’ad till övriga ledamöter för Jerusalem-kommittén. Lars Håkan Andersson och James Jonsson valdes till revisorer för Jerusalem-kommittén,

Kassören Torbjörn Björlund och vice kassören Iyad Arab utsågs  att var för sig teckna föreningens firma för Jerusalem-kommittén.

Det konstituerande mötet antog stadgar och verksamhetsplan för kommittén.

Verksamhetsplan för 2012

Jerusalem-kommittén hade enligt verksamhetsplanen att under året lyfta frågor om det ockuperade Jerusalems situation i svenska riksdagen, i svensk media och hos de nordiska parlamenten, genom opinionsbildning och genom att själva följa hur parlamenten och dess ledamöter agerar i frågan. Jerusalemkommittén ville också lyfta de juridiska aspekterna på MR-frågor och hälso- och utbildningsfrågor för befolkningen i det ockuperade Jerusalem.

Jerusalemkommittén ville följa den palestinska frågan juridiskt, människorättsligt i området och bevaka Sveriges politik i frågan. Om Sverige blev invald i FN:s MR-råd under hösten skulle det bli särskilt viktigt att påverka den svenska politiken från MR aspekten.

Arrangerandet av en större Jerusalem-konferens i svenska riksdagens tillsammans med Svensk-Palestinska parlamentarikerföreningen uppsattes som en central punkt i verksamhetsplanen.

Styrelsemöten under 2012

Jerusalemkommittén har under året hållit sex styrelsemöten varav fyra möten i Uppsala (31/7, 13/8, 11/11 samt 18/11) och två möten i riksdagen Stockholm 29/8 och 25/9).

MR-dagarna

Jerusalemkommittén deltog i MR-dagarna i Göteborg 12-13 november 2012 varvid kontakter utvecklades med Palestina-intresserade deltagare och en grund lades för kommittén att mer aktivt medverka vid MR-dagarna 2013.

Nätverket Global Rättvisa Nu

Jerusalemkommittén deltog i Inspiration Världen dagen arrangerat av ABF Stockholm och Nätverket global rättvisa nu den 13 oktober 2012. Jerusalemkommittén har anslutit sig till nätverket som består av ett 40-tal internationellt inriktade föreningar.

Förberedelseresa till Palestina

Jerusalemkommitténs ordförande besökte på kommitténs uppdrag Palestina i juli 2012 i syftet att förbereda den svenska konferensen och sammanträffa med palestinska aktörer.

Jerusalemkonferens i Svenska riksdagen

Efter Sveriges negativa röst till Palestinas medlemskap i UNESCO var risken överhängande att Sveriges regering även skulle rösta mot eller avstå vid omröstningen Palestinas status som observatörsstat i FN i slutet av november.

 

Jerusalemkommitténs konferens i Svenska riksdagen hölls under namnet ”Jerusalem i fokus – fred och rättvisa för Palestinas folk” den 21 november 2012 i samarbete med Svensk-Palestinska parlamentarikerföreningen. Detta blev en mycket viktig strategisk satsning då omröstningen rörande Palestinas status i FN hölls veckan därefter. Genom det stora deltagande som konferensen fick blev den ett bidrag till att regeringen ändrade sitt negativa inställning till att istället stödja uppgraderandet av Palestinas status i FN.

 

Talare vid konferensen kom från Palestina och Israel; Taysir Khaled medlem i PLO:s exekutiv kommitté och ledande i flyktingfrågor, Azzam al-Ahmad medlem av Fatah:s ledning och ordförande i dess parlamentsgrupp, Kais Nasser advokat och expert på mänskliga rättighetsfrågor och bosättarpolitik från Jerusalem, Jad Isaac forskare och generaldirektör för ARIJ (the Applied Research Institute in Jerusalem), Itay Ephstain direktör för ICAHD (Israeli Committee Against House Demolition). Tal från Richard Falk, FN:s speciella rapportör om mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena lästes upp då han personligen inte kunde närvara. Övriga tal var från Hala Fariz Palestinas ambassadör i Sverige, Jamal Nafe ordförande för Union of Palestinian communities & Associations in Europe, Dr. Khaled Arab från  Arab Euro Concord club. Från arrangörernas sida talade Victor Samaina, Peter Hultqvist och Torbjörn Björlund. Konferensens moderator var Jan Lönn. Konferensen avslutades genom att ett uttalande lästes upp

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *