Obs: Testläge är aktiverat. I testläge behandlas inga riktiga donationer.

STÖD JERUSALEM KOMMITTÉNS ARBETE!

Jerusalemkommittén i Sverige är en oberoende och rikstäckande solidaritetsorganisation som arbetar för att sprida kunskap om situationen i Palestina och för att påverka den svenska opinionen. Vi bedriver praktiskt solidaritetsarbete genom att skicka solidaritetsarbete till Palestina. Vårt arbete bygger främst på medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner och organisationer.

Hur mycket vill du donera? Som bidragsgivare till Jerusalemkommittén ser vi till att din donation går direkt till att stödja vår sak.

 kr. 
Vem ger i dag?
Vi kommer aldrig att dela denna information med någon.
Personlig Information

Test GiveWP with the Test Donation Gateway

Hur det fungerar: There are no fields for this gateway and you will not be charged. This payment option is only for you to test the donation experience.

Det här är vad du ska donera:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
En gång
Donation totalt

Donationstotal: 100 kr.