HISTORIA

BÖRJAN

Jerusalemkommittén i Sverige grundades 2012 och är en oberoende och rikstäckande solidaritetsorganisation som arbetar för att sprida kunskap om situationen i Palestina och för att påverka den svenska opinionen. Genom att ta del av den offentliga debatten vill vi öka förståelsen och kunskapen om förhållandena i de ockuperade palestinska områdena och staten Israel.

VILKEN SLAGS ORGANISATION ÄR JERUSALEM KOMMITTÉN?

I vår bolagsordning står det: Jerusalemkommittén i Sverige är en oberoende och politiskt oberoende organisation. Organisationen ska bedriva solidaritetsarbete för det palestinska folkets befrielsekamp, först och främst genom att bedriva opinionsarbete i Sverige, och även genom praktiskt arbete bland och för palestinierna.

SOLIDARITETSARBETE                                           

Den betydande delen av Jerusalemkommitténs arbete riktar sig mot den svenska opinionen. Vi lägger huvudvikten på att nå ut till de flesta och ta upp kampen mot den sionistiska propagandan där. Om opinionen svänger måste politikerna också ändra ståndpunkt. Vi tror att bestående förändringar i svensk politik kommer ”underifrån”. Naturligtvis är Sverige inte världens viktigaste land, men det är här vi kan jobba. Därför har en viktig del av vårt arbete varit att ha en ”stånd” på gator och torg för att sprida information och diskutera med människor och vi arrangerar demonstrationer. Kommittéledamöter håller föredrag, visar bilder och berättar på skolor, i ungdomsklubbar, i studentorganisationer etc. Vi arrangerar även öppna möten, konferenser eller seminarier.

Vi har också riktat mycket av vårt arbete mot fackföreningsrörelsen. Vi har hjälpt till att arrangera professionella delegationer till det ockuperade Palestina och på så sätt hjälpt till att skapa kopplingar mellan olika svenska och palestinska fackföreningar.