styrelse

Victor Samaina
Ordförande
Jessica Thunander
Fatima Khalil
Elisabeth Nauclér
Karsten Inde
Nora Salem
0c12eb07-b819-4f4d-9c9c-4e80b223e12b
Mohamed Kiswani