SOLIDARITETSARBETE

Sedan 2012 har Jerusalemkommittén skickat solidaritetsarbetare till Mellanöstern. Vårt solidaritetsarbete skiljer sig från humanitärt bistånd genom att vi tar ställning till konflikten. 

Vi bedriver internationellt solidaritetsarbete eftersom den globala kampen mot förtryck och exploatering också är vår kamp. Solidaritetsarbete är stöd för andras kamp. Palestinierna har rätt att få den mat de behöver, lösa sina hälsoproblem, sköta sin egen ekonomi, rätten att välja sina egna ledare och rätten till en fri och oberoende stat. Vi stödjer dem i kampen för denna rätt. Det innebär först och främst stöd för kampen mot ockupationen och för allt som kan tjäna den kampen.

Vill du stödja arbetet för palestiniernas frihet och rättvisa?