JERUSALEMKOMMITTÉN I SVERIGE​

”Jerusalem i fokus – fred och rättvisa för Palestinas folk”

Vårt uppdrag

Jerusalems status kommer att fortsätta som central fråga. För det palestinska folkets nationella och mänsklig rättigheter.

Kommittén tar initiativ för förstämt nätverksamarbete i Palestinfrågan i Sverige, Norden och Europa. Kommittén samverkar med den Svensk-Palestinska Parlamentariska föreningen i riksdagen och de nordiska länderna.

SENASTE Nyheter

Uttalande vid avslutningen av konferensen ”Jerusalem i fokus – Fred och rättvisa för Palestinas folk”, Stockholm, 21 november, 2012

Det pågående bombkriget mot Gaza har ställt Palestinafrågan i blixtbelysning. Varhelst palestinierna befinner sig: i Jerusalem, på Västbanken, i flyktinglägren eller i Gaza våldförs deras mest elementära rättigheter. Efter mer än 45 års brutal israelisk ockupation är genom omvärldens passivitet förhoppningarna på ett förverkligande av palestinska folkets rättigheter grusade.  …

Jerusalem-kommitténs verksamhetsplan för 2013

Uppgifter Inledning Jerusalem-kommittén skall under året ge ökad kraft till frågorna om det ockuperade Jerusalem och arbetet för det palestinska folkets nationella och mänskliga rättigheter som uppföljning till den på riksdagen arrangerade konferensen i november 2013. Vi kommer att fokusera på Jerusalems centralitet för alla fredsansträngningar, information och stöd till…

Verksamhetsberättelse för Jerusalemkommittén 2012

Initiativet till bildandet av Jerusalemkommittén utgick från det svenska deltagandet i Arabförbundets internationella Jerusalemkonferens i Doha 26-28 februari 2012 där från Sverige deltog Iyad Arab, Inger Björklund, Anna Kläppe, Kerstin Lundgren, Jan Lönn, Veronica Palm och Victor Samaina. Vid konferensen började deltagarna från Sverige diskutera möjligheten att starta en svensk…

Styrelsen

Victor Samaina
Ordförande
Johan Büser
Jessica Thunander
Fatima Khalil
Elisabeth Nauclér
Karsten Inde
Nora Salem