Välkommen till Jerusalemkommittens Hemsida

Jerusalems status kommer att fortsätta som central fråga. För det palestinska folkets nationella och mänsklig rättigheter. Kommittén tar initiativ för förstämt nätverksamarbete i Palestinfrågan i Sverige, Norden och Europa. Kommittén samverkar med den Svensk-Palestinska Parlamentariska föreningen i riksdagen och de nordiska länderna.

SENASTE Nyheter

Styrelsen

Victor Samaina
Ordförande
Jessica Thunander
Fatima Khalil
0c12eb07-b819-4f4d-9c9c-4e80b223e12b
Mohamed Kiswani
Elisabeth Nauclér
Karsten Inde
Nora Salem