Uttalande vid avslutningen av konferensen ”Jerusalem i fokus – Fred och rättvisa för Palestinas folk”, Stockholm, 21 november, 2012

Det pågående bombkriget mot Gaza har ställt Palestinafrågan i blixtbelysning. Varhelst palestinierna befinner sig: i Jerusalem, på Västbanken, i flyktinglägren eller i Gaza våldförs deras mest elementära rättigheter. Efter mer än 45 års brutal israelisk ockupation är genom omvärldens passivitet förhoppningarna på ett förverkligande av palestinska folkets rättigheter grusade.

 

Genom bombkriget mot Gaza försöker Israel avleda världens uppmärksamhet från att den illegala bosättningspolitiken omöjliggör en fredslösning med en självständig palestinsk stat och från den annalkande omröstningen i FN:s generalförsamling om uppgraderandet av Palestinas status till observatörsstat.

 

Utan det ockuperade Jerusalem som huvudstad och ett fullständigt Israelisk tillbakadragande från alla ockuperade områden kommer en palestinsk stat inte att kunna förverkligas. Därför hålls vår konferens om ”Jerusalem i fokus – Fred och rättvisa för Palestinas folk”.

 

Fördömandet av bosättningspolitiken och vidmakthållandet av folkrättens principer om palestinska rättigheter och principerna för en fredslösning är närmast enhällig i FN, med stöd av Europas alla länder men med USA som isolerat undantag.

 

Klyftan mellan världssamfundets uttalade ståndpunkter och avsaknad av handling är dock helt katastrofal. Staten Israel våldför sig på folkrättens mest grundläggande principer och mänskliga rättigheter, begår krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten och trotsar och saboterar FN i alla dessa avseenden. Ändå belönas Israel med ständigt utökat samarbete med EU vilket i realiteten blir en uppmuntran till ockupationspolitiken.

 

Vi måste få till stånd en radikal vändpunkt i medvetenheten om allvaret i Israels folkrättsbrott och övergrepp mot mänskliga rättigheter och ställa krav på att ansvar utkrävs. Möjligheterna att verka för straffrättsligt ansvar för brotten måste prövas. Sverige måste ge allt stöd till allt arbete i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna för att granska och beivra Israels brott.

 

Israels skärpta krigs- och ockupationspolitik måste besvaras med en stegrad och effektiv solidaritet för att öka trycket på Israel. Vi ställer nu krav på konkret handling från den svenska regeringen. Som ett första steg måste försäljning av illegala bosättningsprodukter stoppas i Sverige. Och vi måste gå vidare i solidariteten med Palestinas folk med nya åtgärder och säkra att Sverige och finns i främsta ledet i det internationella solidaritetsarbetet för Palestinas folk.

 

Vi kräver erkännande av staten Palestina och ställer omedelbart kravet på att Sverige i den annalkande omröstningen i FN:s generalförsamling stödjer resolutionen om uppgradering av Palestina till observatörsstat i FN.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *