OM JERUSALEMKOMMITTÉN

Vilka är vi?

 

Jerusalemkomiteen i Sverige grundades 2012 och är en oberoende och rikstäckande solidaritetsorganisation som arbetar för att sprida kunskap om situationen i Palestina och för att påverka den svenska opinionen. Genom att ta del av den offentliga debatten vill vi öka förståelsen och kunskapen om förhållandena i de ockuperade palestinska områdena och staten Israel.

Ett bra sätt att förstå situationen i Palestina är att åka dit och med egna ögon se vad som händer. Jerusalemkommittén arrangerar studieresor till Palestina, men även till andra länder i Mellanöstern. 

Jerusalemkommittén i Sverige:

  • Stöder det palestinska folkets befrielsekamp

  • Stöder upprättandet av en demokratisk stat i Palestina med lika rättigheter för alla

  • Stöder rätten för alla palestinska flyktingar att återvända i linje med FN:s resolution 194

Solidaritetsarbete
Sedan 2012 har Jerusalemkommittén skickat solidaritetsarbetare till Mellanöstern. Vårt solidaritetsarbete skiljer sig från humanitärt bistånd genom att vi tar ställning till konflikten. Idag är det du som behöver stöd, imorgon jag. Vi bedriver internationellt solidaritetsarbete eftersom den globala kampen mot förtryck och exploatering också är vår kamp. Solidaritetsarbete är stöd för andras kamp. Palestinierna har rätt att få den mat de behöver, lösa sina hälsoproblem, sköta sin egen ekonomi, rätten att välja sina egna ledare och rätten till en fri och oberoende stat. Vi stödjer dem i kampen för denna rätt. Det innebär först och främst stöd för kampen mot ockupationen och för allt som kan tjäna den kampen.

Bli medlem. Stöd vårt solidaritetsarbete !
Genom att gå med i Jerusalemkommittén stödjer du Jerusalemkommitténs solidaritetsarbete för det palestinska folket. Anmälningsblankett och information om medlemsavgift, läs mer här.

Läs även om Jerusalemkommitténs historia här.

BLI EN SOLIDARITETSARBETARE!

Har du solidaritet med det palestinska folket? Vill du lära känna människor i Mellanöstern och lära dig om deras kultur? Vill du använda dig själv och din arbetskapacitet för att stödja det palestinska folket?