war, people, gaza-6303911.jpg

Israels politik i Östra Jerusalem: Förtryck och diskriminering

Israel har olagligt annekterat Östra Jerusalem och genomför en rad åtgärder för att förtrycka palestinierna och främja en demografisk och territoriell förändring i området. Denna politik strider mot internationell rätt och har inte erkänts av det internationella samfundet.

Efter ockupationen av Västbanken och Gazaremsan 1967 beslutade Israel att inkludera cirka 70 000 dunam (1 dunam motsvarar 1 000 kvadratmeter) av Västbankens mark inom Jerusalems kommunala gränser. Detta gjorde att Jerusalem växte betydligt och omfattade nu områden som tidigare tillhörde palestinska byar och kommuner som Bethlehem och Beit Jala. Den annekterade marken bebos idag av minst 350 000 palestinier och över 200 000 israeliska bosättare.

Israel har använt sig av olika metoder för att forma den demografiska verkligheten i Östra Jerusalem och förskjuta maktbalansen till fördel för den judiska befolkningen. Genom att dra gränserna för Jerusalems kommunala område har de uteslutit tätbefolkade palestinska områden för att säkerställa en judisk majoritet i staden. Samtidigt har de inkluderat palestinska landområden inom stadsgränserna men lämnat ägarna utanför, vilket har fragmenterat palestinska byar och områden och skapat administrativa och sociala svårigheter för de berörda invånarna.

En av de mest påtagliga konsekvenserna av Israels politik är de omfattande restriktionerna på markanvändning och byggande för palestinierna. Israel har exproprierat palestinsk mark och främjat massiv utveckling av judiska bosättningar i Östra Jerusalem, samtidigt som de förhindrar palestinierna från att utveckla sina egna områden. Detta har lett till en allvarlig brist på bostäder, offentliga byggnader, infrastruktur och service för palestinierna.

Palestinierna i Östra Jerusalem har permanent uppehållstillstånd i Israel, men deras rättigheter är starkt begränsade. De betraktas inte som israeliska medborgare och saknar därmed viktiga rättigheter och möjligheter. Till exempel får de inte delta i nationella val eller kandidera till politiska befattningar och har begränsad tillgång till vissa offentliga tjänster. Detta skapar en känsla av diskriminering och ojämlikhet för palestinierna i staden.

Israel har också infört restriktioner för palestiniernas rörelsefrihet och förbindelser med andra delar av Västbanken. Kontrollpunkter och separationsbarriären, som byggdes under förevändningen att säkerställa säkerheten, har i praktiken fungerat som verktyg för att isolera och avskilja Östra Jerusalem från resten av Västbanken. Detta har haft allvarliga konsekvenser för palestiniernas ekonomiska, sociala och kulturella liv, och har försvårat tillgången till arbete, utbildning och hälso- och sjukvård samt förhindrat familjeåterförening och fri rörlighet.

Israels politik och åtgärder i Östra Jerusalem har fått allvarliga humanitära och mänskliga konsekvenser för palestinierna. Dessa åtgärder strider mot principerna om självbestämmande, jämlikhet och mänskliga rättigheter som fastställts i internationell lag. Det internationella samfundet har upprepade gånger fördömt Israels agerande och uppmanat till respekt för internationell rätt samt en rättvis och hållbar lösning för Jerusalem och det israelisk-palestinska konflikten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *